Autism/Asperger från insidan – föredrag och simulator

Har i ett forum med NPF:are/anhöriga plockat ut guldkornen från nätet avseende föreläsningar (4 timmar föredrag, just nu tillgängliga helt gratis, med två mycket framstående föreläsare på området) och ett par korta simuleringsexempel som låter lärare/assistenter/övrig skolpersonal få en inblick i det som de inte kan föreställa sig utifrån sin egen referensram.

Föreläsningar

Autism från insidan (föreläsning med Hilde de Clercq)
http://urplay.se/Produkter/172513-UR-Samtiden-Autismliknande-tillstand-Autism-och-vardagen

Neurotypi – sett utifrån (föreläsning med Christian A. Stewart-Ferrer)
http://vimeo.com/60197230

Simulering

Resurser för att neurotypiska individer ska kunna uppleva hur man som t.ex. aspie uppfattar tillvaron med avseende på hög sensorisk känslighet och frånvaro av filter.

Kognitionssimulatorn
http://www.hi.se/sv-se/hjalpmedelstorget/kognition/-/Om-Kognition/Kognitionssimulatorn-visar-vad-ett-kognitivt-funktionshinder-kan-innebara/

Att gå nedför en gata (med AS)
http://www.youtube.com/watch?v=plPNhooUUuc

Att sitta på ett fik
http://www.youtube.com/watch?v=KmDGvquzn2k

Lämna en kommentar