En kalasbra föreläsning

Hur kan man ge alla barn en känsla av sammanhang på fritids?

Kenth Hedevåg är specialpedagog och berättar om hur du som pedagog kan gå från teoretisk förståelse till pedagogiska strategier.

Inspelat den 26 januari 2017 på Malmö Arena.

Arrangör: Skolporten

Se föreläsningen: https://urskola.se/Produkter/200466-UR-Samtiden-Fritidshemmet-2017-Barn-som-staller-extra-krav-pa-verksamheten

Lämna en kommentar