Autism/Asperger från insidan – föredrag och simulator

Har i ett forum med NPF:are/anhöriga plockat ut guldkornen från nätet avseende föreläsningar (4 timmar föredrag, just nu tillgängliga helt gratis, med två mycket framstående föreläsare på området) och ett par korta simuleringsexempel som låter lärare/assistenter/övrig skolpersonal få en inblick i det som de inte kan föreställa sig utifrån sin egen referensram. Föreläsningar Autism från … Read more