På temat different – not less

Alla vi som har en neuropsykiatrisk problematik tänker bitvis annorlunda. Det betyder inte nödvändigtvis att vi tänker fel. Istället har vi andra möjligheter att lösa problem. Det skriver Martin Blecher, skribent och diagnostiserad med aspergers sedan 12-årsåldern. Läs artikeln i sydsvenskan.

En kalasbra föreläsning

Hur kan man ge alla barn en känsla av sammanhang på fritids? Kenth Hedevåg är specialpedagog och berättar om hur du som pedagog kan gå från teoretisk förståelse till pedagogiska strategier. Inspelat den 26 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten Se föreläsningen: https://urskola.se/Produkter/200466-UR-Samtiden-Fritidshemmet-2017-Barn-som-staller-extra-krav-pa-verksamheten